Här kan ni genomföra ett kunskapsprov (under tidskontroll) och kontrollera er kunskapsnivå. Det ger då en möjlighet att bedöma hur era chanser att klara provet i skarpt läge är och kanske ge en extra stimulans att spurta inför provet. Provet tar runt 4 tim och omfattar ett antal multiple choice frågor inom prekliniska och kliniska ämnen. Du kommer att kunna se ditt resultat omedelbart när du har svarat på alla frågorna. Provet har ungefär samma svårighetsgrad som det nationella kunskapsprovet i Umeå men är inte så omfattande. Det är angeläget att du deltar i provet. Det ger dig en värdefull uppfattning om var du står kunskapsmässigt och god hjälp att bedöma om du är klar att anmäla dig till Umeåprovet.  Provet är anonymt och ingen mer än du ser ditt resultat.